Tidningen

 
 

Vi designar och gör om tidningar, både magasin och tabloid. Design och re-design utförs på kundens villkor, med hänsyn till redaktionellt innehåll och målgrupp. Från helt nytt till varsam förnyelse. Vi kan också utföra hela produktionen från layout och repro fram till tryckfärdig fil.Klicka på Visa bildspel för bästa bildvisning.